Μενού

Πιστοποιήσεις


Σύστημα Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό της TÜV Hellas για την Διατήρηση της Ιχνηλασιμότητας και το πρότυπο ISO 22005 : 2007


Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000 : 2018


Πιστοποιητικό AGRO σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2 (3η Έκδοση)


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 31672

Email
ampelofito@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Αμπελοφύτου