Μενού

Εγκαταστάσεις – υλικοτεχνική υποδομή


Ο ΑΕΣ Αμπελοφύτου διαθέτει σύγχρονο ελαιοτριβείο στο Αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου Νέστορος, το οποίο διαθέτει υπαίθριο περιφραγμένο χώρο παραλαβής ελαιοκάρπου, χώρο ελαιοτρίβησης, χώρους δεξαμενισμού και αποθήκευσης ελαιολάδου, χώρο αναμονής πελατών, αποδυτήρια προσωπικού και χώρο γραφείου.

Το ελαιοτριβείο είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού εμβαδού 3.000m2. Οι κτιριακές υποδομές του αποτελούνται από το ισόγειο που είναι ο κύριος χώρος λειτουργίας του εργοστασίου (επεξεργασία και παραγωγή λαδιού), ο χώρος αναμονής πελατών και ο χώρος του γραφείου. Στο υπόγειο βρίσκονται οι δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου και η συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων πλυντηρίου και του διαχωριστήρα. Συνολικά και οι δύο χώροι έχουν εμβαδόν, περί τα 600m2 από 300m2 έκαστος χώρος.

Ο ΑΣ Αμπελοφύτου στο πίσω μέρος του εργοστασίου διαθέτει ιδιόκτητο χέρσο οικόπεδο περί τα 800m2 στο οποίο υπάρχει βόθρος για την περαιτέρω φύλαξη των αποβλήτων.

Διαθέτει μία γραμμή παραγωγής πραγματικής δυναμικότητας επεξεργασίας 3-4 τόνων ελαιοζύμης ανά ώρα. Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει χοάνη τροφοδοσίας με αναβατόριο εισαγωγής ελαιοκάρπου, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, σπαστήρα, σύστημα 8 μαλακτήρων, δύο οριζόντιους διαχωριστήρες (decanter) και κάθετο διαχωριστήρα.

Το ελαιοτριβείο λειτουργεί διφασικά. Ο όγκος της ετήσιας παραγωγής κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 400 τόνους.

Η δεξαμενική ικανότητα του συνεταιρισμού ανέρχεται στους 200 τόνους ελαιολάδου. Ειδικότερα υπάρχουν οι ακόλουθες δεξαμενές:

Α. Δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα INOX

  • Eξι δεξαμενές των 15 τόνων
  • Μία δεξαμενή των 10 τόνων

Β. Πλαστικές Δεξαμενές

  • Δέκα πλαστικές δεξαμενές των 10 τόνων

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η πυρήνα πωλείται σε ιδιώτες.

Εκτός του οικοπέδου του ελαιοτριβείου, ο ΑΕΣ Αμπελοφύτου διαθέτει εντός του χωριού ενοικιαζόμενο οίκημα γραφείων εμβαδού 30 m2 περίπου. Το οίκημα αυτό διαθέτει γραφεία και βιβλιοθήκη για τις ανάγκες του συνεταιρισμού.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 31672

Email
ampelofito@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Αμπελοφύτου