Μενού

Οι Δραστηριότητες του Συνεταιρισμού


Κύρια δραστηριότητα του AΕΣ Αμπελοφύτου είναι η λειτουργία του ελαιοτριβείου και η φύλαξη και εμπορία του παραγόμενου ελαιολάδου προς όφελος των παραγωγών του. Ο Συνεταιρισμός χάρη στις προσπάθειες της Διοίκησης και των μελών του έχει κατορθώσει να συγκεντρώνει και να εμπορεύεται για λογαριασμό των παραγωγών, μεγάλο μέρος της παραγωγής τους.

Ο ΑΕΣ Αμπελοφύτου συντονίζει την συγκομιδή του ελαιοκάρπου των μελών του, προσφέρει υπηρεσίες άλεσης του ελαιοκάρπου και παραγωγής ελαιολάδου, συλλέγει το παραχθέν ελαιόλαδο και το αποθηκεύει σε ιδιόκτητες ανοξείδωτες και πλαστικές δεξαμενές.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός για την επίτευξη των καταστατικών των σκοπών και στόχων λαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει παράπλευρες δραστηριότητες για την υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ελαιοπαραγωγών – μελών του. Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, ο περιορισμός του κόστους παραγωγής, η επαναδραστηριοποίηση νέων παραγωγών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 31672

Email
ampelofito@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Αμπελοφύτου