Μενού

Ιστορικό του Συνεταιρισμού


Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Αμπελοφύτου ιδρύθηκε το 1978 και έχει έδρα στο χωριό Αμπελόφυτο του δήμου Πύλου-Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Τα μέλη του συνεταιρισμού καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή στο Αμπελόφυτο, ο οποίος δραστηριοποιείται παραδοσιακά στην παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου. Τα εγγεγραμμένα φυσικά μέλη του ΑΕΣ Αμπελοφύτου ανέρχονται σήμερα σε πενήντα ένα (51).

Ο ΑΕΣ Αμπελοφύτου έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τον Ν.4384/ΦΕΚ78/Α/26.04.2016 και τον Ν.4673/ΦΕΚ52/Α/11.03.2020 για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Είναι ενήμερος συνεταιρισμός, μέλος του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 31672

Email
ampelofito@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Αμπελοφύτου