Μενού

Διοικητικό Συμβούλιο


Η διοίκηση του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Αμπελοφύτου, με βάση το καταστατικό του, ασκείται από την Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ, η θητεία των οποίων είναι τετραετής.

Το επικαιροποιημένο καταστατικό του Συνεταιρισμού (συντεταγμένο με τις διατάξεις του ν. 4384/2016) εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 14/24.4.2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους που εδρεύει στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Ο Συνεταιρισμός συνεργάζεται σταθερά με εξωτερικό λογιστικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση των οικονομικών στοιχείων, όπως ισολογισμών και καθαρής θέσης.

Ο ΑΕΣ Αμπελοφύτου είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) με αριθ. Μητρώου 1005047.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές του συνεταιρισμού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, το Δ.Σ απαρτίζεται από τους:

– Πρόεδρος: Κυριακόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη
– Aντιπρόεδρος: Δημόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη
– Γραμματέας: Αδράκτα Σταυρούλα του Νικολάου
– Ταμίας: Αδράκτας Βασίλειος του Αναστασίου
– Σύμβουλος: Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, ΤΚ 24400

Τηλέφωνο
27630 31672

Email
ampelofito@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Αμπελοφύτου